26. sep, 2017

SJ, SJ, gamle vän

Kliver på tåget i Norrköping, ett av de där riktigt ålderstigna som går över Kolmården, Vagnhärad, Nyköping osv. Rasp rasp i högtalarna. En mansröst berättar långsamt och grundligt att en "incident" inträffat mellan Nyköping och Södertälje . Osäkerhet om vår framtida resa föreligger. Vi passagerare ler stelt och suckar mot varandra. Efter ytterligare en upprepning av det första meddelandet , kommer sen rösten tillbaka fem minuter senare, och meddelar MYCKET långsamt att nu kommer besked. Alla sträcker på öronen som hundar när matskålen nalkas. - Detta....tåg....kommer att......ledas om ...via Katrineholm... Och ni som.... Ska... Till.... Nyköping och Vagnshärad........lång lång paus...rassel..får åka buss! Vid detta magiska ord reser sig två tredjedelar av passagerarna som en man och stiger av tåget i rask takt.
När alla försvunnit och bara vi som ska till Stockholm sitter kvar, rasslar det på nytt i högtalaren.
- Bussen går från plattform C...io
Vi som ska till Stockholm ler i mjugg.