19. jun, 2018

Myndighetsutövning av Transportstyrelsen=ocker?

Jag förstår att jag begått ett enormt brott mot någonting, men om jag av vilken som helst firma fått straffavgift på 300 för EN dags försening av en inbetalning på FEM kronor, och sen får betala samma straffavgift EN GÅNG TILL+ ytterligare 500 kr , även denna gång för EN dags förening, så skulle jag nog anse det som brottsligt ocker. Eller kanske stöld rentav.
Man kan undra vad som händer om jag missar även detta en dag? Då får jag väl gå från hus och hem. Vågar inte testa.
Men Transportstyrelsen är väl bortom alla såna tankar, de har tydligen rätt att göra precis som de vill. 
Hoppas det går till något som gör att tågen kommer i tid nån gång åtminstone.