31. dec, 2018

Nyår 2019

Så har då årets ljus nästan brunnit ner och också format oss i nya invecklade mönster . Jag hoppas att jag åtminstone några dagar har bidragit till någon annan människas framsteg och att min låga ibland värmt någons kalla händer. Och att 2019 ger glädje och ljus och värme åt många.
Gott Nytt År!