Vi höll föredrag om spåren efter vår egen Thinking konferens i Norrköping 2007