För varje jordbävning skjuts Wellington upp en bit, vi var tacksamma att man höll sig på plats just när vi var där..