18. maj, 2018

Dag 2

Dag 2
Angie M Rosati, York University/Rethinking Child Behaviour as a Neurophysiological Phenomenon
Låter lite tungt, men Angie M Rosati var en skicklig och engagerad talare och tog oss alla rookies skickligt in i hjärnans värld. 
Hon menar att forskning visar att vi som lärare väldigt ofta gör precis tvärtom mot vad vi borde göra, när en elev är bråkig. Det vanliga och mänskliga för den delen är att höja rösten eller försöka visa ut/skilja ifrån eleven. Enligt dessa studier beror dock väldigt ofta elevers bråkiga beteende på att eleven stressas av något, och när stress sätter in så kommer stök. Höjda röster ökar stressen, så att eleven verkligen bokstavligen inte hör vad vi säger, hjärnans förståndiga delar stänger ner, och allt blir bara värre. Vi borde gå till botten med VARFÖR eleven blir stressad istället, och försöka komma ifrån det. Kan vara mkt svårt, för det kan vara exempelvis överkänslighet mot ljud, temperatur, beröring, kognitivt, emotionellt, men där finns möjligheterna att göra något åt det. Mycket intressant.
http://digitalcommons.fiu.edu/…/ICOT18/complete_calendar/26/