Blossa älskade att åka med överallt ochdetta är favoriten-åka i framsätet i Christians Lexus, köra in på Donken och besälla Chicken Nuggets! Wohoo!